Video migający obraz

Kupiłem niedawno tablet 2w1 HI10x CWI529, po paru minutach oglądania wideo z Youtube obraz miga ,

Z innego postu poniżej tego, przetłumaczone z angielskiego na polski

Kliknij przycisk start :arrow_right: Write Device Manager.
Kliknij z listy rozwijanej karty graficznej.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie “Intel HD Graphics”.
Kliknij na “Aktualizuj sterownik”
Bądź ostrożny z tym, co jest tutaj odtwarzane. Naciśnij klawisz Windows + Litera R na klawiaturze. Wpisz “regedit”
Zlokalizuj ścieżkę przez drzewo folderów (uważaj, nie rób tego bez nadzoru majora) [HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control GraphicsDrivers]
“DisableOverlays” = dword: 00000001
W oknie po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy i podaj nowy rekord programu Word (32)
Umieść przycisk w szesnastkowym i napisz numer 1.
Zamknij wszystko i uruchom ponownie.

thank you, so far I have uploaded another driver and it’s ok

Dnia 03 maja 2021 23:52 m via CHUWI | Official Forum

I come to GraphicDrivers as missng in the photo DisableOverlays-where do I go now?to enter this register?

I haven’t had this issue, but the thread with the information I translated for you is:

Hopefully, there’s more useful information in that thread. I just copied & translated one post, as I wasn’t sure if you could read English, as your original post was Polish.

Good luck :slight_smile:

thank you so far everything works

Dnia 05 maja 2021 20:44 m via CHUWI | Official Forum

1 Like

I have the same problem.
How did you solve it?

Click start  Write Device Manager.

Click on the display adapter drop-down.

Right click on the “Intel HD Graphics” device.

Click on “Update driver”

*** Be careful with what is played here. Press the Windows key + Letter R on the keyboard. Type “regedit”

Locate the path through the folder tree (be careful, don’t do it without the supervision of a major) [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ GraphicsDrivers]
“DisableOverlays” = dword: 00000001

In the window on the right, right click and give a new Word record (32)

Put the button in hexadecimal, and write the number 1.
Quit everything, and restart.

Dnia 07 maja 2021 06:22 Matteo via CHUWI | Official Forum

manonegra -search in this participant’s posts. he explained it perfectly

Dnia 07 maja 2021 06:22 Matteo via CHUWI | Official Forum