Cài đặt win7 cho hi10 air

Các bạn làm ơn cho tôi hỏi. Máy hi10 air có thể cài đặt và chạy Win7 được không

Mình nghĩ là cài được nha bạn nhưng sẽ không có cảm ứng không có wifi, vài nhiều thứ khác. (Vì mình đã cài Windows 10 bản ở ngoài, mặc dù nó chạy được nhưng lại không có cảm ứng, không có wifi, không tắt được màn hình nữa). Khuyến cáo bạn đừng nên cài có thể ảnh hưởng xấu đến máy của bạn.

1 Like

vang. cam on ban. toi muon cai thu xem sao.